Pravilnik redovnih ENT-BLITZ turnira

IZVOD IZ PRAVILNIKA
(usvojen na sastanku UO kluba, 11. veljače 2014. godine)

 • ukupni poredak dobit će se zbrojem rezultata 20 najbolje odigranih turnira kroz tekuću godinu.

Od 1. srpnja 2014. stupila su na snagu donekle izmijenjena  Pravila šaha FIDE, koja donosimo u cijelosti na hrvatskom jeziku.

IZVOD IZ PRAVILNIKA
(usvojen na sastanku proširenog UO kluba, 23. ožujka 2011. godine)

 • igrači svojim nastupom na redovnim brzopoteznim turnirima prihvaćaju bez pogovora ovaj pravilnik,
 • na klupskim brzopoteznim turnirima striktno će se primjenjivati Pravila šaha FIDE o brzopoteznom šahu. To uključuje promjenu dosadašnje prakse u slučaju mata ili pata na ploči i pada zastavice igrača koji je dao mat/pat. Dakle, u ovakvom slučaju utvrđuje se da li je prvo pala zastavica ili je prije dan mat/pat i upisuje se rezultat prema događaju koji se prije zbio.  Kad se ne može sa sigurnošću utvrditi koji se događaj prvi zbio, priznaje se mat ili pat,
 • voditelj turnira je i sudac turnira koji rješava spor dva igrača u prvom nivou. Pred početak svakog turnira birat će se turnirski odbor od 3 člana i 2 zamjenika,
 • svaka je partija prvenstveno stvar dvojice igrača koji je igraju. Kad su oba igrača suglasna u prijavi rezultata partije, sudac upisuje rezultat koji oni prijave i nitko treći sa strane nema pravo miješati se u rezultat te partije. Izuzetak je jedino očito namještanje rezultata.  Kad između igrača dolazi do spora, oni pozivaju suca koji će, kad se oslobodi od svoje partije koju igra, presuditi u sporu. Treći igrači, ako ih sudac ne pozove da daju izjavu/svjedočenje, ne mješaju se u ovo presuđivanje. Na odluku suca mogu se žaliti turnirskom odboru samo igrači u sporu i nitko treći. Ako se jedan od igrača žali na odluku suca, turnir se nastavlja igrati a nakon odigranog zadnjeg kola žalbu rješava izabrani turnirski odbor. Ako je jedan ili obojica igrača u sporu član turnirskog odbora, njih u rješavanju žalbe zamjenjuju rezervni članovi turnirskog odbora. Rješenje turnirskog odbora je konačno i rezultat sporne partije se upisuje u tabelu prema odluci turnirskog odbora,
 • igrač dobiva ukupne bodove za nastup na osnovu osvojenih bodova na pojedinom turniru,
 • ukupni poredak dobit će se zbrojem rezultata 15 najbolje odigranih turnira kroz tekuću godinu,
 • nema donjeg ograničenja o broju odigranih turnira,
 • uz nagrade za ukupni godišnji rezultat nagrađivat će se i igrači sa najvećim brojem odigranih turnira,
 • na finalni A turnir plasirat će se prvih 10 igrača sa godišnje liste uspjeha,
 • do dva igrača može delegirati UO kluba,
 • kad se ne delegiraju igrači izvan redovnog plasmana, na njihovo mjesto ulaze jedanaesti i dvanaesti igrači sa godišnje liste uspjeha,
 • igrače koji se plasiraju, a ne dođu na finalni turnir, zamjenjuju slijedeći igrači sa godišnje liste uspjeha.