Zdravko Margitić: "Moje šahovske iskrice"

...pročitajte najnovije šahovske anegdote iz pera našeg člana Zdravka Margitića.