25. ekipno prvenstvo Hrvatske u šahu – II seniorska šahovska liga – centar [2016.]

Za pregled svih prećaca (shortcut) na šahovskoj ploči, pritisnite polje G8!
Na primjer: 
E7 - flip board (okreni ploču) 
E4 - search next game of same white player (potražite sljedeću partiju bijelog igrača)